Äldrevården i andra länder

Precis som med alla andra aktiviteter i tjänstesektorn så varierar äldrevården från land till land. Generellt sett kan man säga att västländerna (EU och USA) har inbördes väldigt liknande system, medan andra länder har funnit andra lösningar. På många platser är familjen den primära äldrevårdsgivaren.

Kina och Östasien

Medan vi här i Sverige kanske tänker på livets senare skede som något trist och torftigt, så finns det platser där det faktiskt anses vara väldigt coolt att vara gammal. Som exempel kan man titta på hur man löst äldrevård i andra länder, som i Kina och andra östasiatiska länder. Där är respekt för de äldre generationerna synnerligen viktigt, och även de allra äldsta individerna anses ha vördnadsvärda visdomar som måste tillvaratas. Detta sker genom att äldrevården sker i hemmen, platser där flera generationer samsas om utrymmet.

Ålder medför respekt