Äldrevården idag

Dagens äldrevård är ofta en fråga för diskussion i samhället. Allt fler politiska partier vill satsa mer pengar på äldrevården. I dagens samhälle finns det möjlighet att flytta in på vårdboenden om man inte vill eller kan bo hemma längre när man blir äldre. För dem som klarar sig själva och vill bo hemma kan man få hjälp i hemmet av hemtjänsten. Många har åsikter om äldrevården och flera röster inom arbetet säger att lönen är allt för dålig och arbetstiderna allt för många och långa.

Äldrevården på vårdboende

Om man ser till äldrevården idag har de boende ofta det bra på olika vårdboenden. Ett bra vårdboende ser de äldre som en tillgång och som människor som behöver omsorg och sällskap. Tyvärr finns det vissa boenden och viss personal som mer ser de äldre som något som måste tas om hand och då blir vården ofta för mekanisk. För att de boende ska trivas krävs rätt personal som trivs med sitt jobb.

På ett bra äldreboende ser de anställda till att de boende får gå på toaletten i tid, att de får mat samt att de boende får vara med och bestämma lite själva. Vissa boende vill till exempel duscha på morgonen och andra på kvällen. Om man låter boende få vara med och bestämma sådana saker slipper man många av de bråk som kan uppstå mellan boende och personal. Det är också viktigt att de anställda tar sig tid med de boende och ger dem den sociala samvaro de behöver.

Äldrevården i hemmet

Dagens äldrevård i hemmet kan bestå av flera olika delar och gå till på olika sätt. Detta beror på hur mycket man klarar själv, om man behöver hjälp med medicin och så vidare. Klarar man det mesta själv men behöver hjälp med dusch kanske det räcker med att hemtjänsten besöker hemmet varannan dag, eller så ofta den hjälpbehövande behöver det. Behöver man hjälp med såromläggning eller annat kan också läkare och sjuksköterska göra hembesök.

Vården i hemmet är också ett sätt att ge den hjälpbehövande lite social samvaro vilket kan vara svårt att få om man inte vill eller orkar gå ut och gå eller ta sig till någon träffpunkt. Med besök av hemtjänsten och kanske även larm där man kan få direktkontakt med hemtjänsten kan många äldre känna sig säkrare och kanske våga lite mer än de annars skulle ha gjort av rädsla för att ramla och kanske inte komma upp.

Lite sällskap kan vara skönt när man blir äldre

Flexibel äldrevård hemma och på boende

Att bli gammal i dagens samhälle innebär att man kan ha svårt att förstå allt nytt som kommer. Då kan man få hjälp med allt som sker både i hemmet och på boende. Om man märker att man fått svårt att göra det man brukar kan det vara skönt att veta att hemtjänsten finns där och kan hjälpa en på plats i hemmet. Om man inte orkar eller vill bo kvar i hemmet kan man också flytta till ett vårdboende, där man kan få precis den hjälp man behöver.