Dikter om ålderdom

Vem har nytta och glädje av att skriva dikter om ålderdom? Svaret är: Både unga och gamla. De unga har nytta av det på så sätt att de får sig en tankeställare om hur deras framtid skulle kunna te sig, medan de äldre kan reflektera över sitt liv på ett fint sätt.

Utveckla din talang i att skriva dikter.

Vill du starta en studiecirkel med temat: “Dikter om ålderdom”? Kursen kommer rikta sig till både unga och gamla. Blandade åldrar gör att kursen blir mer levande och att alla kan lära sig något av varandra då alla har olika livserfarenheter att dela med sig av. Välkommen till en spännande kurs!

Utveckla din skrivartalang.

Tänk att få vara med om att starta upp en skrivarkurs där det är blandade åldrar. Kursen skulle kunna leda till så mycket mer än att lära sig skriva dikter. Den kanske kan leda till att varaktiga relationer skapas och djupa band knyts mellan deltagarna. De yngre skulle kunna finna en mentor i en äldre deltagare medan de äldre skulle få in lite mer fart och fläkt i sin tillvaro.

Kursledare sökes till skrivarkurs

Kursledare sökes till ny studiecirkel: “Dikter om ålderdom”. Vår strävan är att få en härlig gruppdynamik som kommer göra upplevelsen mer levande och även kunna leda till nya bekantskaper och mentorskap. Livserfarenheter kommer utbytas och det kommer bli en givande kurs på många plan då det kommer vara blandade åldrar bland deltagarna. Sök redan idag. Du har inget att förlora men desto mer att vinna!