Vad tjänar en undersköterska idag

Dagens undersköterskor tjänar tyvärr inte så mycket. Många anser att lönerna inom vården generellt är för låga. Det gäller kanske inte för läkare och specialister men för sjuksköterskor och undersköterskor måste man säga att lönerna är alldeles för låga. En del menar att det beror på att det är traditionella kvinnoyrken.

Månadslön för undersköterskor

Månadslönen för undersköterskor idag varierar så klart beroende på hur länge man jobbat och var man jobbar. Men generellt kan man säga att lönen brukar ligga någonstans runt 25 000 kr i månaden. Det är en ganska låg lön med tanke på vilken arbetsbelastning man ofta har som undersköterska. Väger man dessutom in vilken stor nytta man gör och hur viktigt arbetet är så känns lönen ännu mer orättvis. Många feminister idag strider för att undersköterskor ska få en högre lön.

Sjukköterskor och läkare i arbete