Äldrevården i Sverige

Äldrevård, eller äldreomsorg, avser åtgärder som syftar till att ta hand om äldre människor som behöver hjälp att klara sin vardag. Deras hjälpbehov är oftast på grund av funktionsnedsättningar, sjukdom eller ålderssvaghet. När man blir äldre behöver man ofta hjälp med olika praktiska saker i sin vardag. I Sverige har äldre som är i behov av stöd enligt lag rätt att få hjälp från samhället. I andra länder är det vanligen familj och släktingar som tar hand om sina äldre. Men i Sverige är det oftast samhället som är det stödet, även om familjen fortfarande är delaktig i den äldre personens liv. Vår äldreomsorg styrs av hälso- och sjukvårdslagen, samt socialtjänstlagen.

Äldrevården i Sverige och dess ansvar

Ansvaret för vården och omsorgen av våra äldre, samt kontakt med akutsjukvård och läkare ligger hos kommun eller landsting. Det organiseras på olika sätt beroende på var i Sverige man bor. Vill en äldre ansöka om att få hjälp av äldreomsorgen skall man kontakta den enhet som har hand om dessa frågor på kommunens socialförvaltning. En handläggare på kommunens förvaltningen utreder, bedömer, och därefter beslutar om personen i fråga har rätt till äldreomsorg och i vilken omfattning. Äldrevårdens syfte är att äldre ska få leva ett tryggt, självständigt och kvalitativt liv. De ska även ha möjlighet att få vara med på aktiviteter tillsammans med andra.

Bo kvar hemma eller på ett boende

Många äldre personer vill bo hemma så länge det är möjligt. Idag kan äldre bo kvar i sitt hem med olika former av anpassning och stöd från samhället. Kommunen hjälper till med service och vård för att du som äldre skall kunna bo kvar hemma, det kallas hemtjänst. Äldrevården i Sverige har personal som arbetar inom hemtjänsten, de hjälper dig att handla mat, städa, bädda sängen, raka dig eller duscha. Man kan få hjälp under dygnets alla timmar. Har man en skada eller sjukdom kan en sköterska komma hem till dig för att hjälpa dig med mediciner eller lägga om ett bandage.

En typ av boende för äldre är servicehus, vilket är en typ av särskilt boende inom äldrevården i Sverige. Äldre får på dessa boenden hyra en lägenhet som kommunen äger. Innan en person kan flytta till ett servicehus måste en prövning göras, där man ser vad personen har för behov. På dessa servicehus kan äldre betala för att exempelvis få hjälp med matlagning, städning och andra hushållssysslor.

Trygghetsboende eller seniorboende

Om det inte längre känns tryggt att bo hemma finns andra alternativ för äldre. Man kan bland annat bo på ett trygghets- och seniorboende. De är anpassade för just äldre människor, och har lättframkomliga utrymmen med låga trösklar och extra breda hissar. För att få ett sådant typ av boende brukar det räcka med att ställa sig i en bostadskö, dock brukar det finnas vissa krav för de sökande, så som att de skall ha uppnått en viss ålder. Det behövs inget tillstånd av kommunen för att bo på ett senior- eller trygghetsboende, då bostaden hyrs eller köps på eget initiativ.

Äldrevården i Sverige erbjuder även de äldre gruppboende, även kallat särskilt boende eller äldreboende. Dessa har blivit ett alltmer ovanligt alternativ inom äldrevården. Det är boenden avsedda för personer som har ett omfattande behov av vård och omsorg. För att få en plats på denna typ av boende krävs det att personen i fråga har stora sociala och medicinska behov, vilket gör att vård behövs dygnet runt. Kommunen beviljar och subventionerar en plats på ett äldreboende, men det kan drivas av olika aktörer såsom kommunen själv, en ideell organisation eller ett företag. Du kan välja vilken typ du vill, och kostnaden kommer att vara densamma.

Många äldre bor kvar hemma

På grund av den ständigt ökande livslängden Sverige ökar antalet äldre i Sverige. Det gör i sin tur att behovet av äldreomsorg hela tiden ökar, och det kommer behövas fler som arbetar inom området. Många äldre bor idag kvar hemma då det är en bra lösning för de som är friska och rörliga, dock har det visat sig att de äldre riskerar att känna sig ensamma när de bor kvar i sina hem och därmed väljer vissa att flytta till olika typer av boenden. Att får möjlighet att kunna flytta till ett äldreboende om man behöver stöd under dygnets alla timmar är en trygghet, men också en process som kan vara jobbig då man lämnar sitt hem.

På ett äldreboende får man hjälp