Att bo på äldreboende i Sverige

Att bo på äldreboende i Sverige är för det mesta en helt okej upplevelse. Standarden inom sjukvården i Sverige är generellt sett hög om man jämför med många andra länder. Samtidigt finns det begränsade resurser och det är inte alltid de boende har så mycket att göra.

Viktigt med aktiviteter

När man bor på äldreboendet är det ofta vantrivsel uppstår på grund av att man har för lite att göra. Personalen har inte alltid tid att hitta på aktiviteter till de äldre vilket kan göra att det blir långtråkigt. Då är det viktigt att som individ ta ansvar för att hitta något att ägna sig åt. Då kan livet på äldreboendet bli enklare. Samtidigt är det många som blir trötta på livets höst och inte orkar hitta på så mycket.

Många äldre trivs på äldreboende