Arbeta på äldreboende

Arbetsdagarna på ett äldreboende handlar om att arbeta gentemot personer som har ett stort behov av lugn och struktur. Arbetet är meningsfullt i den bemärkelsen att man får finnas till hands och hjälpa till med det som äldre behöver få tillgodosett för att kunna leva och må bra. I arbetsuppgifterna ingår omvårdnad, medicingivning, tillredning av mat, kontakt med anhöriga, social samvaro och dokumentation.

Det krävs omtanke vid vård av äldre

Många människor kan arbeta på äldreboende även utan utbildning, då äldrevården i sin helhet eftersöker personal som har de rätta personliga egenskaperna. Arbetet ställer höga krav på ansvarsfullhet, respekt och omtanke. Det är också viktigt att man utstrålar en trygghet och positivitet som smittar av sig på omgivningen. Det förekommer att många äldre är ensamma i sin tillvaro och det är därför viktigt att uppmuntra deras livsglädje, förbättra deras levnadsvillkor och ta vara på varje tillfälle som möjliggör social samvaro.

En äldre i en rullstol med ett vårdbiträde bakom sig